June 26, 2015 admin

เติมฝัน ปันน้ำใจ ชุดนักเรียนให้น้อง

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ จำกัด ได้ส่งตัวแทนจากแผนกการตลาดเดินทางไปมอบชุดนักเรียน/ลูกเสือ/เนตรนารี แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และมอบอุปกรณ์กีฬา/เครื่องเขียน ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเงินสมทุนปูพื้นอาคารเรียน ภายใต้โครงการ “เติมฝัน ปันน้ำใจ ชุดนักเรียนให้น้อง” ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนลำดวน ตั้งอยู่ที่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไพฑูรย์ ทบลม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน