“ยูงทอง30ดีกรี” สุราผสมที่นำเอา “เหล้ารัม” กลั่นรวมกับสุราที่ทำจากข้าวหอมมะลิ แล้วนำมาปรุงแต่งกับหัวเชื้อสมุนไพร จึงทำให้เกิดเป็นสุราผสมที่มีเอกลักษณ์

 • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร
 • สี ทองอำพัน
 • ชนิด ขนาดบรรจุ
  ขวดกลม 700 มล.
  ขวดแบน 350 มล.
 • ขนาดบรรจุลัง
  ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง
 • ขวดแบน 350 มล. 12 ขวด / กล่อง