“คูเปอร์ส สติล” สุราที่ผลิตจากธัญพืช โดยผ่านการหมักบ่มกันอย่างลงตัว ผสมปรุงแต่งให้ได้สุราคุณภาพเยี่ยม

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราปรุงพิเศษ
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร
  • สี ทองอำพัน
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง