“โคลท์” พรีเมี่ยม ไวท์ สปิริท ในกลุ่มของเหล้ารัม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นนวัตกรรมที่เราเรียกว่า “ไทย ไวท์ รัม” หรือ “ไทย ซิลเวอร์ รัม” โดยมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตราฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ใส ไม่มีสี
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง

 

Location:
Los Angeles

Camera:
EOS5D