“คาวาเลียร์” บรั่นดีระดับ V.S.O.P ของไทย ที่ใช้องุ่น อูยีบลอง ซึ่งปลูกในฝรั่งเศส คณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศ เลือกให้เป็นบรั่นดีไทยยี่ห้อเดียวที่ใช้รับรองผู้นำชาติต่างๆ ที่ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2003

 • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราปรุงพิเศษ
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ 38% โดยปริมาตร
 • สี ทองอำพัน
 • ชนิด ขนาดบรรจุ
  ขวดกลม 640 มล.
  ขวดแบน 350 มล.
 • ขนาดบรรจุลัง
  ขวดกลม 640 มล. 12 ขวด / กล่อง
  ขวดแบน 350 มล. 12 ขวด / กล่อง