แกรนด์สุราผสมที่ผลิตจากผลไม้ โดยผ่านการหมักบ่มในถังไม้โอ๊คที่มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต

 • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ 35% โดยปริมาตร
 • สี ทองอำพัน
 • ชนิด ขนาดบรรจุ
  ขวดกลม 640 มล.
  ขวดแบน 350 มล.
 • ขนาดบรรจุลัง
  ขวดกลม 640 มล. 12 ขวด / กล่อง
  ขวดแบน 350 มล. 12 ขวด / กล่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Camera:
Canon EOS 60D