“เปตรอฟสกาย่า” สุราขาวและ Vodka ที่มีคุณภาพ Premium White Spirit ที่มีเอกลักษณ์ตามแบบเฉพาะของ “เปตรอฟสกาย่า”

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ใส ไม่มีสี
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง

Camera:
Canon EOS 60D