“ไพเรทส์ ออฟ มาลากา” สุรากลั่นใสที่ทำจากอ้อย หรือน้ำตาลอ้อย หมักและกลั่นจนได้สุรากลั่นใสคุณภาพระดับ Premium White Spirit

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ใส ไม่มีสี
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง