“มาเดอลีน” สุรากลั่นใสคุณภาพระดับ Premium White Spirit ที่มีกลิ่นของผิวส้มอ่อนๆ

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ใส ไม่มีสี
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 640 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 640 มล. 12 ขวด / กล่อง

Camera:
Canon EOS 5D Mark II