“เสือไฟ” สุราผสมตำรับโบราณ และเสือไฟเป็นสุรายาที่ใช้สมุนไพรตามตำรับโบราณ และวิธีการหมักบ่มตามแบบของ “เสือไฟ”

 • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ 28% โดยปริมาตร
 • สี ใส ไม่มีสี
 • ชนิด ขนาดบรรจุ
  ขวดใหญ่ 625 มล.
  ขวดเล็ก 330 มล.
 • ขนาดบรรจุลัง
  ขวดใหญ่ 625 มล. 12 ขวด / กล่อง
  ขวดเล็ก 330 มล. 24 ขวด / กล่อง