“วารินทิพย์ ออริจินอล” เหล้ารัม ซึ่งเหล้าประเภทนี้มีมานานแล้ว แต่คนไทยไม่รู้ เราเรียกว่า ไทยรัม มีส่วนผสมของหัวเชื้อสมุนไพร จึงทำให้มีเอกลักษณ์แบบ “วารินทิพย์ ออริจินอล”

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร
  • สี ทองอำพัน
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง