“ยูงทอง35ดีกรี” เป็นสุราผสมประเภท “ไทยรัม” ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด มาหมักกลั่น และเก็บหมักบ่มในถังไม้โอ๊ค ทำให้ได้น้ำเหล้าที่มีกลิ่นของสมุนไพรไทย

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 35% โดยปริมาตร
  • สี ทองอำพัน
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง