“วารินทิพย์ เดอะ เฮอริเทจ” เป็นสุราผสมที่นำ “รัมไทย” ปรุงแต่งกับหัวเชื้อสมุนไพร ซึ่งได้จากการสกัดสมุนไพรกว่า 40 ชนิด และเก็บบ่มในถังไม้โอ๊คที่ผ่านการบ่มมอลท์ วิสกี้ ทำให้ได้น้ำสุราที่มีรสชาติเฉพาะตัว

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ทองอำพัน
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 700 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 700 มล. 12 ขวด / กล่อง