Archives

12345667878
12345667878
26 Jun 2015

แกรนด์

“แกรนด์” สุราผสมที่ผลิตจากผลไม้ โดยผ่านการหมักบ่มในถังไม้โอ๊คที่มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 35% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 640 มล. ขวดแบน 350 มล. ขนาดบรรจุลัง ขวดกลม 640…

26 Jun 2015

คาวาเลียร์

“คาวาเลียร์” บรั่นดีระดับ V.S.O.P ของไทย ที่ใช้องุ่น อูยีบลอง ซึ่งปลูกในฝรั่งเศส คณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศ เลือกให้เป็นบรั่นดีไทยยี่ห้อเดียวที่ใช้รับรองผู้นำชาติต่างๆ ที่ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2003 ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราปรุงพิเศษ ปริมาณแอลกอฮอล์ 38% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด…