“ลอยด์ส” สุรากลั่นใสคุณภาพระดับ Premium White Spirit

  • ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
  • ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
  • สี ใส ไม่มีสี
  • ชนิด ขนาดบรรจุ
    ขวดกลม 640 มล.
  • ขนาดบรรจุลัง
    ขวดกลม 640 มล. 12 ขวด / กล่อง