Archives

23 Jun 2015

วารินทิพย์ เดอะ เฮอริเทจ

“วารินทิพย์ เดอะ เฮอริเทจ” เป็นสุราผสมที่นำ “รัมไทย” ปรุงแต่งกับหัวเชื้อสมุนไพร ซึ่งได้จากการสกัดสมุนไพรกว่า 40 ชนิด และเก็บบ่มในถังไม้โอ๊คที่ผ่านการบ่มมอลท์ วิสกี้ ทำให้ได้น้ำสุราที่มีรสชาติเฉพาะตัว ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด…

Varinthip Classic White Box
Varinthip Classic White Box
04 Dec 2013

วารินทิพย์ คลาสสิค (กล่องขาว)

“วารินทิพย์ คลาสสิค” คือ เหล้า รัม ซึ่งเหล้าประเภทนี้มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่รู้ เราเรียกว่า ไทยรัม “วารินทิพย์ คลาสสิค” มีส่วนผสมของหัวเชื้อสมุนไพรจึงทำให้มี เอกลักษณ์แบบ “วารินทิพย์ คลาสสิค” ประเภทผลิตภัณฑ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน…

23 Oct 2013

วารินทิพย์ คลาสสิค (กล่องเหลือง)

“วารินทิพย์ คลาสสิค” คือ เหล้า รัม ซึ่งเหล้าประเภทนี้มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่รู้ เราเรียกว่า ไทยรัม “วารินทิพย์ คลาสสิค” มีส่วนผสมของหัวเชื้อสมุนไพรจึงทำให้มี เอกลักษณ์แบบ “วารินทิพย์ คลาสสิค” ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด ขนาดบรรจุ…

23 Oct 2013

วารินทิพย์ เอ็กซ์ตร้า

“วารินทิพย์ เอ็กซ์ตร้า” สุราไทยที่ผสมพีซมอลท์และเกรนที่หมักกลั่นเองในประเทศ เก็บบ่มในถังไม้โอ๊ค ทำให้ได้รสชาติเฉพาะตัว ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 700 มล. ขวดแบน 350 มล.…

23 Jul 2013

วารินทิพย์ ออริจินอล

“วารินทิพย์ ออริจินอล” เหล้ารัม ซึ่งเหล้าประเภทนี้มีมานานแล้ว แต่คนไทยไม่รู้ เราเรียกว่า ไทยรัม มีส่วนผสมของหัวเชื้อสมุนไพร จึงทำให้มีเอกลักษณ์แบบ “วารินทิพย์ ออริจินอล” ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม…

23 Jun 2013

ยูงทอง 30 ดีกรี

“ยูงทอง30ดีกรี” สุราผสมที่นำเอา “เหล้ารัม” กลั่นรวมกับสุราที่ทำจากข้าวหอมมะลิ แล้วนำมาปรุงแต่งกับหัวเชื้อสมุนไพร จึงทำให้เกิดเป็นสุราผสมที่มีเอกลักษณ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราผสม ปริมาณแอลกอฮอล์ 30% โดยปริมาตร สี ทองอำพัน ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 700 มล. ขวดแบน 350 มล.…