Archives

23 Oct 2013

โคลท์ ซิลเวอร์

“โคลท์” พรีเมี่ยม ไวท์ สปิริท ในกลุ่มของเหล้ารัม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นนวัตกรรมที่เราเรียกว่า “ไทย ไวท์ รัม” หรือ “ไทย ซิลเวอร์ รัม” โดยมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตราฐาน ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร…

23 Oct 2013

เปตรอฟสกาย่า

“เปตรอฟสกาย่า” สุราขาวและ Vodka ที่มีคุณภาพ Premium White Spirit ที่มีเอกลักษณ์ตามแบบเฉพาะของ “เปตรอฟสกาย่า” ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร สี ใส ไม่มีสี ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 700…

23 Oct 2013

ไพเรทส์ ออฟ มาลากา

“ไพเรทส์ ออฟ มาลากา” สุรากลั่นใสที่ทำจากอ้อย หรือน้ำตาลอ้อย หมักและกลั่นจนได้สุรากลั่นใสคุณภาพระดับ Premium White Spirit ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร สี ใส ไม่มีสี ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 700…

23 Jul 2013

เหยี่ยวเงิน 40 ดีกรี

“เหยี่ยวเงิน 40 ดีกรี” สุราพื้นฐานไทย ที่ได้มีการพัฒนาขั้นตอนขบวนการผลิต ทำให้ได้สุราระดับ พรีเมี่ยม ไวท์ สปิริท ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร สี ใส ไม่มีสี ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 700…

23 Jul 2013

เหยี่ยวเงิน 35 ดีกรี

“เหยี่ยวเงิน 35 ดีกรี” สุราพื้นฐานไทย ที่ได้มีการพัฒนาขั้นตอนขบวนการผลิต ทำให้ได้สุราไทยระดับพรีเมี่ยม ไวท์ สปิริท ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว ปริมาณแอลกอฮอล์ 35% โดยปริมาตร สี ใส ไม่มีสี ชนิด ขนาดบรรจุ ขวดกลม 625 มล.…